Huisartsenhuis

Het Huisartsenhuis is gelegen in de H. Spilleboutdreef 34 te 8800 Roeselare (rechtover het  CC De Spil).

Het is de uitvalsbasis voor het bestuur van de HAMWVL. Daarnaast wordt er de huisartsenwachtpost voor de regio georganiseerd. Het is ook een plaats voor multidisciplinariteit als Eerstelijnshuis HAMWVL: patiënten kunnen terecht bij een diëtist, een podoloog, een tabakoloog en twee eerstelijnspsychologen.

Administratief medewerkster is Marijke Coghe.

Het Huisartsenhuis is open op

Dinsdag 13u - 17u30
Woensdag: 8u - 13u.
Donderdag: 13u - 17u30.
Vrijdag: 8u - 13u

Tel: 051/ 20.82.07
Fax: 051/20.82.17

E-mail: huisartsenhuis@skynet.be

 • Het Eerstelijnshuis Midden West-Vlaanderen is een project van de Huisartsenkring Midden West-Vlaanderen. Het is een centrale plek waar patiënten op consultatie kunnen gaan bij een paramedicus. Het unieke aan een Eerstelijnshuis is dat er specifieke afspraken zijn rond door- en terugverwijzen.

  Patiënten kunnen terecht bij een podoloog, een tabakoloog, een diëtist en twee psychologen. De consultaties gaan door in de huisartsenhuis te Roeselare (H. Spilleboutdreef 34).

  De huisarts maakt gebruik van de online agenda om een afspraak in te boeken.

  Daarnaast kan er ook een afspraak gemaakt worden via het centraal telefoonnummer 050/55.63.30 (gelieve duidelijk te vermelden voor welke discipline u een afspraak wenst te maken).

 • De diëtist verstrekt persoonlijk advies omtrent voeding en gezondheid.

  Woensdag
  8u - 13u / 13u - 18u

  Tarieven

  De diëtiste geeft u tijdens het eerste consult meer uitleg over de tarieven.

  De meeste mutualiteiten voorzien gedeeltelijke terugbetaling. Er is wettelijke terugbetaling voorzien voor patiënten met een voortraject of zorgtraject.

 • De podoloog onderzoekt en behandelt patiënten met klachten aan de voeten. Deze klachten kunnen zich zowel ter hoogte van de huid als van de nagels bevinden en/of kunnen klachten zijn van het bewegingsstelsel.

  Maandag
  8u - 12u

  Tarieven
  € 25 per 30 min

  Er is wettelijke terugbetaling voorzien voor patiënten met een voortraject, zorgtraject of diabetesconventie.

 • De tabakoloog biedt deskundige begeleiding in het stoppen met roken. Samen wordt er naar een oplossing op maat gezocht om de rookstop alle kansen te geven.

  Donderdag
  16u30 - 19u15

  Tarieven

  Patiënt zonder verhoogde tegemoetkoming:
  Intake: € 22,50 per 45 min
  Opvolg: € 15 per 30 min

  Patiënt met verhoogde tegemoetkoming:
  Intake: € 3 per 45 min
  Opvolg: € 2 per 30 min

  Deze tarieven zijn de eigen bijdrage van de patiënt volgens de Vlaamse regelgeving.

 • Een eerstelijnspsycholoog behandelt veel voorkomende problemen die mensen uit balans brengen: overspannenheid, burn-out, rouw- of aanpassingsproblemen, angsten, eetproblemen, depressieve gevoelens, relationele problemen,…

  Sinds juni 2019 wordt er in de regio ingezet op het initiatief van federaal minister Maggie De Block om eerstelijnspsychologische zorg terug te betalen.

  Sinds mei 2020 tot eind 2020 is de terugbetaling uitgebreid naar de -18 en +65 jarigen.

  Voor wie?

  • Lichte tot matige: 
   • angstige of depressieve gevoelens
   • gedrags-, sociale of emotionele problemen
   • misbruik van alcohol of slaap- en kalmeringsmiddelen.
  • Doorverwezen door een huisarts of psychiater met een gedateerd en ondertekend voorschrift.
  • In orde met het ziekenfonds.

  Terugbetaling

  Per kalenderjaar komt de patiënt in aanmerking voor een reeks van 4 sessies. Dit kan 1x verlengd worden met nog 4 sessies, mits voorschrift.

  De sessie kost voor de patiënt €11 of €4 (bij verhoogde tegemoetkoming).

   

  Project georganiseerd door netwerk GGZ Kwadraat (fusie van de netwerken Accolade en PRIT)

  Meer informatie over dit project kan u terugvinden via de websites https://www.elpkwadraat.be/

   

  Documenten

  Bij bestanden vindt u het verwijsvoorschrift dat gebruikt moet worden bij het doorverwijzen van een patiënt i.k.v. het nieuwe project evenals een informatiefiche voor artsen.

Belangrijke documenten voor huisartsen 

Agenda's