Huisartsenhuis

Het Huisartsenhuis is gelegen in de H. Spilleboutdreef 34 te 8800 Roeselare (rechtover het CC De Spil).

Het is de uitvalsbasis voor het bestuur van HAMWVL. Daarnaast wordt er de huisartsenwachtpost voor de regio georganiseerd. Het is ook een plaats voor multidisciplinariteit als Eerstelijnshuis HAMWVL: patiënten kunnen terecht bij een diëtist, een podoloog, een tabakoloog en een psycholoog.

Administratief medewerkster is Ingrid Verfaillie.

Het Huisartsenhuis is open op

Dinsdag :     13u00 - 18u30
Woensdag:  08u00 - 17u00
Donderdag:  08u00 - 13u00

Tel: 051/ 208.207

E-mail: huisartsenhuis@skynet.be

Indien een nieuwe huisarts / HAIO zich wenst in te schrijven in de kring, kan het bijgevoegd document (voor HAIO's) ingevuld en teruggestuurd worden naar huisartsenhuis@skynet.be

 • Het Eerstelijnshuis Midden West-Vlaanderen is een project van de Huisartsenkring Midden West-Vlaanderen. Het is een centrale plek waar patiënten op consultatie kunnen gaan bij een paramedicus. Het unieke aan een Eerstelijnshuis is dat er specifieke afspraken zijn rond door- en terugverwijzen.

  Patiënten kunnen terecht bij een podoloog, een tabakoloog, een diëtist en een psycholoog (ELP). De consultaties gaan door in het Huisartsenhuis te Roeselare (H. Spilleboutdreef 34).

  De huisarts maakt gebruik van de online agenda om een afspraak in te boeken (niet voor ELP).

  Daarnaast kan er ook een afspraak gemaakt worden via het centraal telefoonnummer 050/55.63.30 (gelieve duidelijk te vermelden voor welke discipline u een afspraak wenst te maken - niet van toepassing voor de ELP-psychologen).

 • OPGELET: De diëtist is tijdelijk afwezig.

  De diëtist verstrekt persoonlijk advies omtrent voeding en gezondheid.

  Consultaties normaalgezien op woensdag, afwisselend per week van 8u - 13u of 13u - 18u.

  Tarieven

  De diëtist geeft u tijdens het eerste consult meer uitleg over de tarieven.

  De meeste mutualiteiten voorzien gedeeltelijke terugbetaling. Er is wettelijke terugbetaling voorzien voor patiënten met een voortraject of zorgtraject.

 • De podoloog onderzoekt en behandelt patiënten met klachten aan de voeten. Deze klachten kunnen zich zowel ter hoogte van de huid als van de nagels bevinden en/of kunnen klachten zijn van het bewegingsstelsel.

  Maandag
  8u - 12u

  Tarieven
  € 25 per 30 min

  Er is wettelijke terugbetaling voorzien voor patiënten met een voortraject, zorgtraject of diabetesconventie.

 • De tabakoloog biedt deskundige begeleiding in het stoppen met roken. Samen wordt er naar een oplossing op maat gezocht om de rookstop alle kansen te geven.

  Donderdag
  16u30 - 19u15

  Tarieven

  Patiënt zonder verhoogde tegemoetkoming:
  Intake: € 22,50 per 45 min
  Opvolg: € 15 per 30 min

  Patiënt met verhoogde tegemoetkoming:
  Intake: € 3 per 45 min
  Opvolg: € 2 per 30 min

  Deze tarieven zijn de eigen bijdrage van de patiënt volgens de Vlaamse regelgeving.

 • Een eerstelijnspsycholoog behandelt veel voorkomende problemen die mensen uit balans brengen: overspannenheid, burn-out, rouw- of aanpassingsproblemen, angsten, eetproblemen, depressieve gevoelens, relationele problemen,…

  Voor wie?

  • Lichte tot matige: 
   • angstige of depressieve gevoelens
   • gedrags-, sociale of emotionele problemen
   • misbruik van alcohol of slaap- en kalmeringsmiddelen.
  • Doorverwezen door een huisarts of psychiater met een gedateerd en ondertekend voorschrift.
  • In orde met het ziekenfonds.

  Terugbetaling

  Per kalenderjaar komt de patiënt in aanmerking voor een reeks van 4 sessies. Dit kan 1x verlengd worden met nog 4 sessies, mits voorschrift.

  De sessie kost voor de patiënt €11 of €4 (bij verhoogde tegemoetkoming).

   

  Dit project wordt georganiseerd door netwerk GGZ Kwadraat.

  Meer informatie over dit project en de gegevens voor het maken van een afspraak, kan u terugvinden via de website https://www.elpkwadraat.be/

   

  Documenten

  Bij bestanden vindt u het verwijsvoorschrift dat gebruikt moet worden bij het doorverwijzen van een patiënt i.k.v. het nieuwe project evenals een informatiefiche voor artsen.

Belangrijke documenten voor huisartsen 

Agenda's