• Dr. Justin Gouhie
  • Dr. Justin Gouhie

    Huisartsen Roobaert

    De 'huisartsenpraktijk Roobaert' stopt vanaf 1 oktober 2023 .

    Na een ruime 10 jaar huisartsenpraktijk in de Honzebroekstraat hebben wij met spijt in het hart besloten om de praktijk stop te zetten. In de praktijk zijn we op zoek gegaan naar mogelijke veranderingen om de uitdagingen van de huisartsgeneeskunde aan te kunnen. Daarbij kwam een verschil in visie aan bod en was er onvoldoende ruimte voor elkaars ambities. We maken deze beslissing om elkaars noden te respecteren.