Triagepost - covid19-testing - Roeselare

21/12/2020

In de triagepost te Roeselare kan u getest worden voor covid-19. De triagepost bevindt zich in Ardolab, ardooisesteenweg 276 te 8800 Roeselare. De testen gebeuren steeds op afspraak**.

In volgende gevallen kan u getest worden, terugbetaald door het RIZIV:

1. U heeft symptomen:

U dient getest te worden…

…Bij minstens één van volgende symptomen:

 • Hoesten; pijn op de borst; kortademigheid; geur- en/of smaakverlies

…Bij minstens twee van volgende symptomen:

 • Koorts; spierpijn; vermoeidheid; neusloop of verstopte neus; keelpijn; hoofdpijn; verminderde eetlust; waterige diarree; plotse verwardheid; plotse val

Blijf thuis en contacteer telefonisch uw huisarts.

Als de huisarts vermoedt dat u Covid-19 hebt, zal hij of zij u zelf testen ofwel doorverwijzen naar de triagepost in Ardolab door aanmaak CTPC-code; u ontvangt deze code via sms.

2. U kwam in nauw contact met een covid-19-positieve patiënt (en hebt geen symptomen):

 • U werd opgebeld door contact-tracing dat u een hoog-risico-contact had en ontvangt via sms een CTPC-code om een afspraak in te plannen vanaf dag 7 na het hoog-risico-contact.
 • De coronalert-app geeft u een melding van een hoog-risico-contact. Bel zelf naar het contactcenter voor contactopvolging op het nummer 02 214 19 19; zo ontvangt u een CTPC-code om een afspraak in te plannen vanaf dag 7 na het hoog-risico-contact.

3. U keert na uw reis terug uit een rode zone:

Na het invullen van de passenger locator form, ontvangt u via sms een CTPC-code om een afspraak in te plannen in de triagepost op dag 1 en vanaf dag 7 na de laatste dag in de rode zone.
 

AFSPRAAK INPLANNEN

**U kan in deze situaties zelf een afspraak tot test inplannen in de triagepost, via volgende website: doclr - Covid Test.

Hierbij is het belangrijk dat u uw ontvangen CTPC-code (Corona Test Prescription Code, 16 tekens lang) bij de hand hebt. Deze code wordt aangemaakt door uw huisarts of door de contacttracing en wordt verstuurd naar uw gsm vanop het nummer 8811.

Uitzondering: vertrek op reis:

Indien u op reis vertrekt en hiervoor een negatieve PCR-test dient voor te leggen in het land waar u naartoe reis, moet u de test zelf betalen (kostprijs = € 46,81). U kan contact opnemen met het callcenter van AZ Delta op het nummer 051/23 80 10 om een afspraak te maken voor deze test.

U bent getest, wat nu?

 

  Uw resultaat opvragen:

  Er zijn een aantal mogelijkheden om uw testresultaat op te vragen:

  • Via de CoronAlert-App, als uw test gekoppeld werd aan uw gsm (zie ook https://coronalert.be/nl/)
  • Via de website www.cozo.be. Aanmelden kan via de knop “patiënt” rechts bovenaan op de pagina. U hebt hiervoor uw eID of de Itsme-app nodig. Na bevestiging van uw profiel, vindt u het resultaat via “resultaten”.
  • Via telefonisch contact met uw huisarts als dit zo afgesproken werd. Bel NIET naar de wachtdienst voor uw resultaat. Dit is geen urgentie en de wachtdoende arts kan uw resultaat niet opvragen.
  • Via mijn.azdelta.be als de test afgenomen werd in Ardolab.

  Uw testresultaat is…

  POSITIEF:

  • Bij een positieve test wordt uw huisarts verwittigd door het labo. Uw huisarts zal u normaal binnen de 24 uur zelf opbellen. Zo wordt uw gezondheidstoestand van nabij opgevolgd en krijgt u de nodige behandeling voorgeschreven.
  • Hoogstwaarschijnlijk neemt de contact-tracing ook contact op met u. Houd uw telefoon bij de hand! Het contact center doet dan het nodige om uw omgeving en contacten in te lichten dat ze mogelijk met iemand in contact kwamen die drager is van Covid-19.
  • Vervolgens zit u uw quarantaine uit en verwittigt u uw nauwe contacten. Zij dienen ook onmiddellijk in quarantaine te gaan.

   ​​​​​​​NEGATIEF:

  • Uw huisarts krijgt niet standaard bericht van een negatief testresultaat. Bekijk de mogelijkheden om uw resultaat zelf op te vragen; als dit niet lukt, contacteer uw huisarts.
  • Uw quarantaine stopt nadat het resultaat van uw test bekend is; indien u symptomen hebt, bespreek dit eerst met uw huisarts.