Testen op Covid-19 "Test&Tracing"

Testen op Covid-19

Iedereen met Covid-19 symptomen kan getest worden.

Procedure

Heb je één van de volgende symptomen ? Blijf thuis en contacteer je huisarts. Doe dit ook bij lichte symptomen:

  • Hoest
  • Ademhalingsmoeilijkheden
  • Koorts
  • Pijnklachten
  • Moeheid
  • Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
  • Diarree

Als de huisarts vermoedt dat je Covid-19 hebt, zal hij of zij jou testen of je doorverwijzen naar de pretriagepost huisartsen HAMWVL. Die test wordt de dag zelf nog opgestuurd naar het labo dat jouw test zal analyseren.

Je blijft thuis in afwachting van je testresultaten. De arts zal je vragen om alvast de gegevens te noteren van alle personen waarmee je in contact kwam tot twee dagen voor je symptomen begonnen. Deze lijst zal enkel gebruikt worden als jouw test positief is, in het kader van contactopvolging.

Je krijgt steeds het resultaat van je test, ongeacht of het positief of negatief is. Is de test positief? Dan wordt je gezondheidstoestand van nabij opgevolgd en krijg je de nodige behandeling voorgeschreven. Het contact center doet dan het nodige om jouw omgeving en contacten in te lichten dat ze mogelijk met iemand in contact kwamen die drager is van Covid-19.