Eerstelijnspartners

 • TOV vzw

  We willen met ons aanbod van ambulante psychosociale revalidatie én arbeidscoaching - na 4 jaar werking - nog sterker de huisartsen aanspreken in functie van doorverwijzing.   

  Patiënten die ten gevolge van life-events, trauma, verlieservaringen (kinderen, partner, ouders, werk, fysieke belemmeringen,…) enzomeer, een psychische kwetsbaarheid ontwikkelen, zijn geneigd zich steeds meer te isoleren en/of aansluiting met de maatschappij te vermijden of te missen. Een snelle toeleiding door u als vertrouwenspersoon en arts naar ons activerend aanbod kan verder afglijden of zelfs een opname voorkomen. Een financiële drempel is er niet : de persoonlijke bijdrage van de patiënt in onze trajecten is zeer minimaal : 1.84euro/dag of gratis.

   

  Via een ambulant programma overdag, dat de patiënt zelf in overleg met ons samenstelt, werkt ons multidisciplinair team samen met de patiënt aan concrete doelen op diverse domeinen.

  Hoofddoel is de zelfstandigheid verhogen, zodat men eigen huishouden terug kan runnen, relaties kan optimaliseren, zingeving ervaart, zinvollere dagbesteding realiseert, beter leert plannen en organiseren, sociaal vaardiger wordt, stappen zet naar re-integratie en zo mogelijk terug professioneel aan de slag gaat. Begeleiding naar betaald en passend werk en ook vermijden dat men door psychische problemen afhaakt op bestaand werk, is de specifieke expertise van onze arbeidscoach-psycholoog.

  Is uw interesse gewekt? Meer info vindt u op www.tov-vzw.be

  Aarzel niet om bij twijfel of vragen Hilde Vens te contacteren : bel 051/242.262 of mail via  hilde.vens@tov-vzw.be.