Vaccinatie COVID

Overzicht informatie rond de vaccinatiestrategie voor COVID en praktische zaken.

Als huisartsenkring vinden wij het belangrijk om onze taak op te nemen in de vaccinatiecampagne.  We zijn ervan overtuigd dat de huisarts een belangrijke rol moet spelen in deze preventieve medische handeling.  De praktische omstandigheden maken een gecentraliseerd systeem noodzakelijk om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk gevaccineerd te krijgen.  Vanuit het centrum zullen ook teams vertrekken om niet-mobiele mensen te gaan vaccineren. 

 • VACCINATIECENTRUM ROESELARE

  Locatie vaccinatiecentrum Roeselare

  Expo Roeselare - Diksmuidsesteenweg 400, 8800 Roeselare

  Werkingsgebied

  Het vaccinatiecentrum te Roeselare zal de inwoners vaccineren van de gemeenten Ardooie, Hooglede, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden. 

  Praktische informatie kan u via de website van Stad Roeselare terugvinden.

  Werking vaccinatiecentrum:

  Op 11 februari organiseerden we vanuit HAMWVL een infomoment i.v.m. het vaccinatiecentrum, voor alle artsen die zich reeds aanmeldden om zich te willen engageren als medisch toezichthoudende arts.

  Volgende thema's kwamen hierin aan bod:

  • Vaccinatiecentrum Roeselare: digitaal plaatsbezoek
  • Taak van toezichthoudend arts
  • Oproepingssysteem voor de burgers
  • Mobiele vaccinatie en thuisvaccinatie
  • Administratie

  Via volgende links kan u de Powerpoint en opname van deze webinar raadplegen.

  Voor meer informatie over de aanpak van de thuisvaccinatie, raadpleeg het actueel bericht hieromtrent.

  Taak van de toezichthoudende arts:

  De toezichthoudend medisch verantwoordelijke bewaakt het correct medisch en verpleegkundig verloop van het vaccinatieproces in alle vaccinatielijnen van het vaccinatiecentrum.

  Zij/hij is verantwoordelijk voor:

  • Medisch-hygiënische opvolging van het vaccinatieproces en zorgen voor een goed verloop
  • Indien nodig het gebruiken van de noodtrousse en het communiceren van het gebruik van materiaal noodtrousse aan farmaceutisch verantwoordelijke
  • Op vraag van de verpleegkundige die de anamnese afneemt, het vaststellen van contra-indicaties
  • Het ondersteunen van de medische anamnese
  • Eindverantwoordelijke voor EHBO
  • Medisch handelen in geval van nood
  • Doorgeven van mogelijke directe bijwerkingen van het vaccin aan de farmaceutisch expert
  • Occasioneel mee inspringen als vaccinator om acute problemen op te vangen

  Er is ter ondersteuning van de toezichthoudende arts een draaiboek aanwezig in de EHBO-post van het vaccinatiecentrum (inclusief steekkaarten, procedures, info over communicatie,...). 

  Zie powerpoint en het medisch farmaceutisch draaiboek voor meer uitgebreide informatie.

  Coördinatie

  Als huisartsenkring HAMWVL staan wij in voor de coördinatie van de toezichthoudende artsen. Wij zijn contactpersoon voor functiegebonden problemen/vragen en versturen voor elke shift een herinneringsmail met info. De trekker binnen het bestuur is Dr. Jonas Vromman: jonas.vromman@skynet.be - 0485 39 79 79.

  De algemeen verantwoordelijke HR voor het medisch personeel is Sylvie Vanrolleghem. Zij staat in voor het opmaken van de werklijsten en de betalingen. Haar contactgegevens zijn Sylvie.Vanrolleghem@azdelta.be en 0496/445852.

  Links:

 • 1. SELECTIE PATIËNTEN PRIORITAIRE DOELGROEPEN

  Ondersteuning door de softwarepakketten:

  Corilus (CareConnect):

  Healthone:

   Daktari:

  • We hebben een informatieblok op ons dashboard mbt. de COVID-19-vaccinatiecampagne. Daarin houden we onze gebruikers op de hoogte van de tools die beschikbaar zijn, handleidingen, webinars, …
  • Er is ook een handleiding ter beschikking en we plannen twee webinars in: op 24/02/2021 en 26/02/2021 telkens om 11u30.

  Meer informatie:

   

  2. VOORZORGSMAATREGELEN

  Algemeen:

  Allergie:

  Trombose:

  Zwangerschap:

   

  3. THUISVACCINATIE NIET-MOBIELE PERSONEN

  Communicatie aan de huisartsen met praktijkadres in Ardooie, Hooglede, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden (en deelgemeenten):

 • Fase 1: Vaccinatie WZC 

  https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie-in-de-woonzorg

   

  Fase 2: LIAISON-functie voor eerstelijnszorgverleners:

  Om zoveel mogelijk collega’s te bereiken voor de covid-19 vaccinatie ben ik, Sara Defreyne, aangeduid als liaison voor:

  • De huisartsen en HAIO’s
  • Wachtpost personeel/Test en Triagecentra personeel
  • Praktijkassistenten (en praktijkverpleegkundigen die enkel prestaties in de huisartsenpraktijk uitvoeren) van de huisartsen
  • Personeel uit wijkgezondheidscentra met rechtstreeks fysiek patiëntencontact (verpleegkundige, kinesitherapeut, tandarts, praktijkassistent, psycholoog, maatschappelijk werker)

  Huisartsen, HAIO’s, personeel van test-triagecentra en wachtposten die jonger zijn dan 56 jaar krijgen vanaf de week van 15 februari een uitnodiging. Zij behoren immers tot de eerste groepen zorgverleners die kunnen gevaccineerd worden (de lijst met welke zorgberoepen eerst aan bod komen, vindt u hier). Bent u nog niet gevaccineerd tegen covid-19 (via een WZC) en heeft u tegen 19/2 nog geen uitnodiging gekregen, dan kan u controleren of uw naam op de lijst staat via deze link.

  •  Als uw naam niet op de lijst staat, dan contacteert u mij als liaison (via kringcoordinator@hamwvl.be). Ik controleer dan of u recht heeft om op de lijst te staan. Indien ja, dan voeg ik u toe op de lijst.
  • Sta je wel op de lijst maar heb je nog geen uitnodiging gekregen; betracht nog wat geduld. Door de geringe supply kan het enkele weken duren voordat je wordt uitgenodigd. Het is aangewezen je e-Box te bekijken (te activeren via https://burgerprofiel.vlaanderen.be). Hier komt je uitnodiging altijd aan (i.t.t post en mail indien juiste adres niet gekend is).

   Bent u ouder dan 55 jaar? Dan zal u op dit moment geen uitnodiging ontvangen. U controleert nu best wel al of uw naam op de lijst staat via deze link. Momenteel kan voor zorgverleners enkel beroep gedaan worden op het Astra Zeneca vaccin dat van de overheid enkel aan -55 jaar toegediend mag worden. Het onderzoek naar de effectiviteit voor de 55 plus groep loopt nog en lijkt wel beloftevol te zijn (m.b.t zware ziekte en sterfte).

  Voor de huisartsen vanaf 55 jaar en ouder wordt op verzoek van de beroepsverenigingen van huisartsen gevraagd om zo snel mogelijk een oplossing te zoeken zodat deze leeftijdsgroep het gepaste vaccin zo snel mogelijk kan toegediend krijgen.

  Praktijkassistenten van huisartsen en eventueel andere beroepen uit wijkgezondheidscentra: deze behoren niet tot de eerste groep die uitgenodigd wordt. Zij komen wel snel aan bod in een volgende fase. (zie lijst zorgberoepen die in aanmerking komen). De exacte timing hiervan zal binnenkort duidelijk worden op basis van de leveringen. Voor deze groep kan u via deze link wel al controleren of ze op de lijst staan. Staan ze niet op de lijst en hebben ze volgens u recht om op de lijst te staan (namelijk: indien ze veel fysiek contact hebben met patiënten), dan contacteert u mij als liaison. Ik controleer dan of ze recht hebben om op de lijst te staan. Indien ja, dan voeg ik ze toe op de lijst.
   

  Opgelet: praktijkverpleegkundigen die enkel prestaties uitvoeren in de huisartsenpraktijk, behoren tot de eerste groep die gevaccineerd kan worden. Dit geldt voor praktijkverpleegkundigen met direct zorgcontact (longfuncties, wondzorg, educatie). Vraag uw praktijkverpleegkundige te controleren of ze op de lijst staat via deze link (zeer grote kans dat dit niet zo is). Indien niet, geef dit zo snel mogelijk aan mij door via kringcoordinator@hamwvl.be.

   Verder nog enkele veel gestelde vragen:

  • Ik ben al gevaccineerd via het WZC. Wat als ik toch nog een oproepingsbrief krijg? Normaal zal u niet meer uitgenodigd worden als uw vaccinatie is geregistreerd via vaccinnet. Via uw brief kan u uw uitnodiging annuleren. Zo komt er weer een plaats vrij voor anderen.
  • Komt mijn meewerkende echtgenoot(e) in aanmerking voor vaccinatie bij de groep zorgverleners? Indien uw echtgenote in direct zorgcontact komt met uw patiënten, kan zij toegevoegd worden.
  • Ik heb binnenkort een stagiair in mijn huisartsenpraktijk. Komt hij/zij in aanmerking? Moet ik hiervoor iets doen? HAIO’s worden sowieso uitgenodigd. Stagiairs die gedurende langere periode bij u blijven, zullen normaalgezien automatisch uitgenodigd worden vanuit een lijst die door de onderwijsinstellingen wordt doorgestuurd naar de Vlaamse Overheid.

  Veel andere vragen en antwoorden kan je vinden op https://www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen-over-covid-19-vaccinatie-van-zorgprofessionals-eerste-lijn.

   Heeft u nog vragen na deze mail, dan kan u mij contacteren via kringcoordinator@hamwvl.be of 0472 67 48 97.

   Met vriendelijke groeten,

   Sara Defreyne

  Kringcoördinator HAMWVL en Liaison voor HAMWVL

  0472 67 48 97 - kringcoordinator@hamwvl.be

 • Vaccinnet als centraal platform voor de registratie van COVID-19-vaccins voor heel België

   

  De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft de Belgische vaccinatiestrategie vastgelegd. Via het platform Vaccinnet worden alle COVID-19-vaccins geregistreerd.
  Vanaf 5 januari kan België starten met de eerste vaccinaties tegen het coronavirus. De gemeenschappen hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen en zijn zich aan het organiseren om klaar te zijn tegen dinsdag 5 januari. 
  Omdat alle registraties centraal beschikbaar en raadpleegbaar moeten zijn, wordt Vaccinnet - het bestel- en registratiesysteem voor vaccins van de Vlaamse overheid - uitgerold naar alle regio’s in België. Ook Wallonië, Brussel en de Duitstalige regio zullen de toegediende COVID-19-vaccinaties dus registreren in de webtoepassing. De samenwerking tussen alle gemeenschappen rond COVID-19-vaccinatie wordt Vaccinnet+ genoemd.
   

   

  REGISTRATIES, GEEN BESTELLINGEN

  Waarvoor dient Vaccinnet?

  Vaccinnet zal gebruikt worden voor de registratie van toegediende COVID-19-vaccins en de opvolging van eventuele bijwerkingen van de coronavaccins. Het dient niet om COVID-19-vaccins te bestellen. Voor alle andere vaccins blijft de werking van Vaccinnet ongewijzigd.

   

  Wat is nieuw in Vaccinnet?

  • In het kader van Vaccinnet+ zijn er enkele aanpassingen gemaakt aan de gebruikersovereenkomst van de webapplicatie. Die moet je opnieuw goedkeuren. Dat doe je door in te loggen in Vaccinnet. De eerste keer wordt de nieuwe gebruiksovereenkomst ter goedkeuring getoond.
   Voor wie werkt met een elektronisch medisch dossier (EMD) dat automatisch recent geregistreerde vaccinaties van het EMD via webservice naar Vaccinnet stuurt, is het heel belangrijk dit zo snel mogelijk te doen. Anders werken die webservices wellicht niet meer correct. Stel dit dus niet uit en nodig je collega’s ook uit dit meteen te doen.
    
  • Bovendien zal Vaccinnet in twee talen (Nederlands-Frans) beschikbaar worden. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nodige aanpassingen.
    
  • Artsen kunnen zelf medewerkers en artsen in opleiding toevoegen in Vaccinnet. 
    
  • Als de groepspraktijk is aangemaakt in Vaccinnet en de verantwoordelijke arts gekoppeld is aan deze groepspraktijk, kan de verantwoordelijke arts medewerkers en artsen in opleiding koppelen en ontkoppelen van deze groepspraktijkLees in de handleiding hoe een medewerker te koppelen of ontkoppelen.
    
  • Voor voorzieningen (woonzorgcentra, ziekenhuizen, voorzieningen voor mensen met een beperking, …) kan de verantwoordelijke arts, nadat de instelling aangemaakt werd in Vaccinnet en hij of zij gekoppeld werd aan de voorziening, de andere medewerkers koppelen aan of ontkoppelen van de voorziening
    
  • Vanaf nu kunnen ook artsen-specialisten rechtstreeks toegang krijgen tot Vaccinnet. Zo kunnen ook zij vaccinaties registreren of eventuele bijwerkingen toevoegen aan een geregistreerde vaccinatie.

  Opmerking: alvorens de verantwoordelijke arts gekoppeld kan worden aan de voorziening of een groepspraktijk, moet die arts al een gekend gebruiker zijn van Vaccinnet. Dit houdt in dat hij of zij de inlogprocedure moet doorlopen en de gebruikersovereenkomst moet goedkeuren. 
   

  Meer info

  Als CRA of verantwoordelijke arts in een woonzorgcentrum of verbonden aan een preventiedienst ontvang je binnenkort meer specifieke informatie over de volgende stappen en bijkomende opleidingen.
  Als je niet gelinkt bent aan een woonzorgcentrum of een preventiedienst die vanaf 5 januari zal starten met vaccineren tegen COVID-19, zal je de komende weken geen communicaties meer ontvangen over Vaccinnet. Zodra je in de groep vaccinatoren valt voor de volgende vaccinatiegolf, zal je meer specifieke informatie en opleidingsmateriaal ontvangen.