Vaccinatie COVID

Overzicht informatie rond de vaccinatiestrategie voor COVID en praktische zaken.

 

1) Testfase WZC tot 10 januari: daarna op snelheid.

2) Verdeling voor de ELZ gaat via AZ Delta

3) Volg al het nieuws via www.laatjevaccineren.be

4) Check Vaccinnet: dit is het centrale registratieregister! Log nu al in, check of de groepspraktijk geregistreerd is, check op de medewerkers geregistreerd staan,...

5) Meer informatie volgt vanaf 14 januari.

 • Vaccinnet als centraal platform voor de registratie van COVID-19-vaccins voor heel België

   

  De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft de Belgische vaccinatiestrategie vastgelegd. Via het platform Vaccinnet worden alle COVID-19-vaccins geregistreerd.
  Vanaf 5 januari kan België starten met de eerste vaccinaties tegen het coronavirus. De gemeenschappen hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen en zijn zich aan het organiseren om klaar te zijn tegen dinsdag 5 januari. 
  Omdat alle registraties centraal beschikbaar en raadpleegbaar moeten zijn, wordt Vaccinnet - het bestel- en registratiesysteem voor vaccins van de Vlaamse overheid - uitgerold naar alle regio’s in België. Ook Wallonië, Brussel en de Duitstalige regio zullen de toegediende COVID-19-vaccinaties dus registreren in de webtoepassing. De samenwerking tussen alle gemeenschappen rond COVID-19-vaccinatie wordt Vaccinnet+ genoemd.
   

   

  REGISTRATIES, GEEN BESTELLINGEN

  Waarvoor dient Vaccinnet?

  Vaccinnet zal gebruikt worden voor de registratie van toegediende COVID-19-vaccins en de opvolging van eventuele bijwerkingen van de coronavaccins. Het dient niet om COVID-19-vaccins te bestellen. Voor alle andere vaccins blijft de werking van Vaccinnet ongewijzigd.

   

  Wat is nieuw in Vaccinnet?

  • In het kader van Vaccinnet+ zijn er enkele aanpassingen gemaakt aan de gebruikersovereenkomst van de webapplicatie. Die moet je opnieuw goedkeuren. Dat doe je door in te loggen in Vaccinnet. De eerste keer wordt de nieuwe gebruiksovereenkomst ter goedkeuring getoond.
   Voor wie werkt met een elektronisch medisch dossier (EMD) dat automatisch recent geregistreerde vaccinaties van het EMD via webservice naar Vaccinnet stuurt, is het heel belangrijk dit zo snel mogelijk te doen. Anders werken die webservices wellicht niet meer correct. Stel dit dus niet uit en nodig je collega’s ook uit dit meteen te doen.
    
  • Bovendien zal Vaccinnet in twee talen (Nederlands-Frans) beschikbaar worden. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nodige aanpassingen.
    
  • Artsen kunnen zelf medewerkers en artsen in opleiding toevoegen in Vaccinnet. 
    
  • Als de groepspraktijk is aangemaakt in Vaccinnet en de verantwoordelijke arts gekoppeld is aan deze groepspraktijk, kan de verantwoordelijke arts medewerkers en artsen in opleiding koppelen en ontkoppelen van deze groepspraktijkLees in de handleiding hoe een medewerker te koppelen of ontkoppelen.
    
  • Voor voorzieningen (woonzorgcentra, ziekenhuizen, voorzieningen voor mensen met een beperking, …) kan de verantwoordelijke arts, nadat de instelling aangemaakt werd in Vaccinnet en hij of zij gekoppeld werd aan de voorziening, de andere medewerkers koppelen aan of ontkoppelen van de voorziening
    
  • Vanaf nu kunnen ook artsen-specialisten rechtstreeks toegang krijgen tot Vaccinnet. Zo kunnen ook zij vaccinaties registreren of eventuele bijwerkingen toevoegen aan een geregistreerde vaccinatie.

  Opmerking: alvorens de verantwoordelijke arts gekoppeld kan worden aan de voorziening of een groepspraktijk, moet die arts al een gekend gebruiker zijn van Vaccinnet. Dit houdt in dat hij of zij de inlogprocedure moet doorlopen en de gebruikersovereenkomst moet goedkeuren. 
   

  Meer info

  Als CRA of verantwoordelijke arts in een woonzorgcentrum of verbonden aan een preventiedienst ontvang je binnenkort meer specifieke informatie over de volgende stappen en bijkomende opleidingen.
  Als je niet gelinkt bent aan een woonzorgcentrum of een preventiedienst die vanaf 5 januari zal starten met vaccineren tegen COVID-19, zal je de komende weken geen communicaties meer ontvangen over Vaccinnet. Zodra je in de groep vaccinatoren valt voor de volgende vaccinatiegolf, zal je meer specifieke informatie en opleidingsmateriaal ontvangen. 

   

 • E-mail bericht 23/12/2020

  Geachte dokter

  Eind december zijn de eerste COVID19-vaccins in België beschikbaar. Binnen de vaccinatiestrategie, wordt prioriteit gegeven aan bewoners van de woonzorgcentra; zij komen aan bod in fase 1a. Graag bereiden wij deze vaccinatiecampagne zo goed als mogelijk voor, met als vermoedelijke startdatum 5 januari 2021.

  De geleverde vaccins zijn deze van Pfizer BioNTech, waarvan 2 dosissen nodig zijn per patiënt. De levering wordt georganiseerd door het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). De levering zelf aan het woonzorgcentrum zal via AZ Delta verlopen. De vaccins, die enkel aan -70°C langdurig bewaard kunnen worden, zullen na levering binnen de 5 dagen moeten toegediend worden. De concrete data en procedures zullen ons wellicht eerstdaags worden bezorgd door de overheid.

  Motena streeft na om zoveel mogelijk bewoners en medewerkers van de woonzorgcentra te laten vaccineren. Wat de bewoners betreft, gaan wij er van uit dat alle bewoners wensen gevaccineerd te worden, tenzij een bewoner er expliciet voor kiest om niet gevaccineerd te worden.

  De bewoners en hun familie zullen eerstdaags per brief geïnformeerd worden over de vaccinatiecampagne en over het belang van het vaccin. In dit schrijven wordt aangegeven dat ze bij vragen of bezorgdheden, bij de teamcoaches of directie terecht kunnen. Als ze geen vaccin wensen, moeten ze dit uiterlijk op  4 januari 2021 laten weten. Laat de bewoner of de familie niets weten dan zal de bewoner worden gevaccineerd. In bijlage de brief die we versturen naar de bewoner en naar de familie.

  Aan u, als huisarts van één of meerdere van onze bewoners, willen we vragen om uw patiënten binnen ons WZC te overlopen en ons te melden of er patiënten-bewoners zijn met tegenindicaties om gevaccineerd te worden. Wij vragen u ons dit schriftelijk te willen melden ten laatste op 4 januari 2021 per mail aan het betreffende woonzorgcentrum:

  Als wij geen melding ontvangen, gaan wij er van uit dat er voor uw patiënten geen tegenindicaties zijn en dat de bewoners dus mogen worden gevaccineerd, tenzij zij zelf aangeven dat ze dat niet wensen.

  Wij hopen dat u zich in deze manier van werken kunt vinden. Bij vragen kan u uiteraard altijd bij de directie van het woonzorgcentrum en/of de CRA terecht.

  • De Waterdam
   • Handelsstraat 37, 8800 Roeselare
   • 051 27 09 00
     
    • Mevrouw Marian Claeys
    • Dr Marlies Vermeulen
  • De Zilverberg
   • Knokuilstraat 358800 Roeselare
   • 051 26 26 70
    • Dhr Philippe Schollaert
    • Dr Elise Uyttersprot
  • Sint-Henricus
   • Sint-Rochusstraat 128800 Roeselare
   •  051 24 11 01
    • Dhr Paul Calleberg
    • Dr Bart Verstraete
  • Ter Berken
   • Zijstraat 57, 8800 Roeselare
   • 051 24 96 54
    • Mevrouw Ann Catteeuw
    • Dr Karen Van Massenhove

   

  Bedankt alvast voor uw medewerking

  Hoogachtend

  Laurent Hostekint

  Directeur Zorg