COVID CRA

 • Beleid bij WZC-uitbraken in de huisartsenkring:

  Het bestuur heeft in overleg met de CRA-werking in de WZC’s volgend stappenplan uitgewerkt.

  Om helder te communiceren, maken we gebruik van 3 verschillende scenario’s, elk met hun kleuren.

  Code Groen: er is geen COVID-19 op de afdeling / WZC

  • Chronische huisbezoeken zijn op alle afdelingen mogelijk
  • Acute pathologie wordt opgevolgd door de eigen huisarts
  • CRA wordt verwittigd bij een mogelijk COVID-19 geval of positieve test
  • Wachtartsen voorzien de continuïteit in nacht en weekend; er is terugkoppeling naar de huisarts en eventueel naar de CRA bij COVID-19-gevallen.

   

  Code Oranje:  Het WZC kent een afdeling met positieve Covid-19 gevallen. Cohorte wordt voorzien voor de Covid-19-zieken. Er is quarantaine voor de desbetreffende afdeling.

  • Geen chronische huisbezoeken mogelijk op deze afdeling
  • Acute pathologie wordt opgevolgd door de eigen huisarts (maximum persoonlijk beschermingsmateriaal)
  • CRA volgt bewezen Covid-19-patiënten op
  • Wachtartsen voorzien continuïteit tijdens weekend en nacht, terugkoppeling naar de huisarts én CRA.

   

  Code Rood : majeure uitbraak (>1 afdeling of meer dan 1 cluster), WZC in quarantaine

  • Geen chronische huisbezoeken meer mogelijk in WZC
  • Acute pathologie wordt opgevolgd door de eigen huisarts (maximum persoonlijk beschermingsmateriaal)
  • Enkel CRA op Covid-19-afdeling (voor klinisch onderzoek). Dit steeds in overleg met de eigen huisarts die de behandelende arts is.
  • CRA-wachtdienst voor cohorte-afdeling of positieve Covid-19-gevallen
 • CODE ORANJE

  Continuïteit wordt voorzien door de rijdende wachtartsen.

  Indien u tijdens uw rijdende wacht veel vragen krijgt naar huisbezoek / toeren in een WZC i.k.v covid-19, en de wachttijden dreigen op te lopen hierdoor, gelieve de supervisor hiervan op de hoogte te brengen.

  De supervisor zal dan bekijken of er een andere rijdende wachtarts vrij is om bij te springen in het WZC.

  Vertrekkende vanuit de nieuwe visie van de wachtdienst nl. één artsenteam in plaats van individuele artsen in eigen regio, wordt gevraagd aan alle rijdende wachtartsen om zich flexibel op te stellen en in nood bij te springen in een WZC buiten de eigen regio van de rijdende wacht.

  De supervisor houdt het overzicht wat betreft de vragen en drukte bij de wachtdienstdoende artsen zodat dit haalbaar blijft voor alle artsen die van wacht zijn.

  Om voldoende bescherming te garanderen tijdens uw wachten, kan u als rijdende wachtarts steeds een pakket met persoonlijk beschermingsmateriaal (=FFP2-maskers en schorten) komen afhalen in het huisartsenhuis. Dit kan op volgende momenten: dinsdag tussen 13u en 17u30, donderdag tussen 13u en 17u30 en vrijdag tussen 8u en 13u.

   

  CODE ROOD

  Opstart van CRA-wachtdienst.

  In volle COVID-19-crisis, na verschillende uitbraken in WZC’s, werd er een CRA-wachtdienst opgezet. De verschillende CRA's deden permanentie tijdens de nacht en in het weekend om de verschillende WZC’s en cohorte-afdelingen te ondersteunen.

  Om de CRA’s  wat te ondersteunen zoeken wij een aantal kandidaten die bereid zijn om mee te draaien in de CRA wachtdienst indien uitbraken zich opnieuw zouden voordoen (code ROOD).

  Dit betekent dat bij nieuwe mogelijke COVID-19 zieken of problemen op de cohorte afdeling, het WZC beroep kan beroep doen op jou ’s nachts of in het weekend: klinisch onderzoek, eventuele behandeling,..

  De CRA wordt nadien geïnformeerd om verder het beleid op punt te stellen (vb. Opstart cohorte)

 • Kandidaten die samen met de CRA een team willen vormen en zo de CRA ondersteunen bij het systematisch testen (vb. vanuit overheid of bij uitbraak) of het klinisch opvolgen van Covid -19 zieken op de cohorte-afdelingen in overleg met de huisarts, kunnen zich ook opgeven.

 • Via onderstaande link vindt u een:

  • Leidraad en flowchart voor de ziekenhuisopname van een WZC-bewoner met COVID-19
  • Leidraad voor supportieve zorg bij weloverwogen beslissing
  • Leidraad voor zorg bij de stervende patiënt
  • Flowchart mogelijk COVID-positieve WZC bewoner
  • Artikel over goed gebruik van O2 en COVID 19